Učební materiály - Unterrichtsmaterialien

Vhodná učebnice, příp. učební materiály budou vybrány po konzultaci s klientem na základě jeho jazykové úrovně a potřeb.

In Absprache mit dem Klienten wird das Lehrbuch bzw. die Unterrichtsmaterialien ausgewählt, die seinem Sprachniveau und seinen Bedürfnissen entsprechen.