Místo výuky

platí jedna varianta dle domluvy se zájemcem

  • Bezručova 2, Jihlava
  • firma či škola
  • v místě Vašeho bydliště (Jihlava a blízké okolí)

 

Unterrichtsort

gilt eine Variante nach der Besprechung mit dem Interessenten

  • Bezručova 2, Jihlava
  • Firma oder Schule
  • in Ihrem Wohnort (Jihlava und die Umgebung)

 

Učebna / Klassenzimmer

     

 

Klienti / Klienten