Český jazyk pro ZŠ a SŠ

doučování látky základních a středních škol, např.

  • jazykové rozbory (slovní druhy, větné členy, stavba vět atd.)
  • vyjmenovaná slova
  • psaní velkých písmen
  • psaní vybraných jazykových jevů (s-z, mě - mně apod.)
  • slohová příprava
  • a další